Barcodes en hun gebruik

Barcodes en hun gebruik

Al ruim 45 jaar wordt er bij veel structuren gebruik gemaakt van barcodes. Oorspronkelijk is de streepjescode, onder welke naam de barcode bij velen bekend is, zelfs al wat ouder. Het patent van de streepjescode dateert uit het jaar 1952. Pas toen de computer steeds...