Domiciliëringen niet enkel voor grote bedrijven – Efficiënt cash management voor KMO’s met SEPA direct

Jagen achter terugkerende betalingen kan een bron van frustratie zijn. Eigenlijk zou je je niet moeten bezig houden met het opvolgen van inningen die automatisch tijdig op de rekening horen te staan. De betalingen moeten volgens de afgesproken voorwaarden gebeuren, zodat je cashflow op peil blijft en je je op andere zaken kunt focussen.  

SEPA Direct Debit

Dankzij de Europese domiciliëring SEPA (SEPA Direct Debit of SDD) kan je met één rekening voor de hele SEPA-zone (*) al je terugkerende betalingen innen via domiciliëring. Een ‘Gewone’ Europese domiciliëring SEPA (SEPA Core Direct Debit) B2C geldt zowel voor consumenten als voor niet-consumenten en omvat het recht van de klant om tot acht weken na inning het bedrag terug te claimen. Hier wordt echter zelden misbruik van gemaakt, aangezien de domiciliëring altijd vooraf overeengekomen wordt. Dit maakt wel dat SEPA Direct Debit technisch gezien een krediet is. Doch is het kredietakkoord meestal gratis en betaal je enkel een minimale som per inning, afhankelijk van je bank. Zeer voordelig dus!

3 eenvoudige stappen

 1. Neem contact op met je bank en vraag een domiciliëringscontract Dit zal je schuldeisers-id bevatten.
 2. Van zodra het contract met de bank in orde is, kan je je klanten vragen om een mandaat in te vullen (vraag een model aan bij je bank), waarbij zij de bank goedkeuring voor inning geven. Houd hierbij rekening met volgende puntjes:
  • Ieder mandaat dient een uniek nummer te hebben, bv de interne klantennummer.
  • Je moet een getekend mandaat kunnen voorleggen. Zo niet kan de klant tot 13 maanden de opgehaalde bedragen terugeisen.
  • De bank komt niet tussen in mandatenbeheer en dient dus geen kopie van de mandaten te ontvangen. (enkel B2C-type!)
 3. Inning:
  • Vermeld op de factuur dat het bedrag via SEPA Direct Debit geïnd zal worden. Verstuur de facturen ten minste 14 dagen voor inning.
  • Maak mandaten aan in Venice en laad het XML-bestand op in Isabel. Zet de uitvoeringsdatum op dag+2 zodat de bank tijd heeft om de inningen uit te voeren.
 

Voordelen

 • Het risico ligt bij de bank.
 • Betere controle over cashflow: Meer zekerheid ipv manuele opvolging. Ideaal voor repititieve facturen.
 • Transparante procedure, geldig in heel de SEPA-zone. (*)
 • Eenvoudige werkwijze.
(*) De SEPA-zone bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal inclusief de Azoren en Madeira, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk inclusief Gibraltar en Noord-Ierland, Zweden, Tsjechië) en IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

Brochure