Venice Algemene Opties

Analytisch

Analytisch boeken wordt met deze optie een vanzelfsprekend verlengstuk van uw dagelijkse boekhouding en facturatie. Voor het opvolgen van kostendragers, kostenplaatsen en kostensoorten maakt u de nodige analytische rekeningen aan en kunt u werken met door uzelf opgestelde analytische boekingsvoorstellen.

 • 3 dimensies: plaats, drager,soort
 • hiërarchisch opgebouwd
 • boekingsvoorstellen voor een eenvoudiger toewijzing
 • kan in facturatie of boekhouding ingegeven worden
 • koppeling aan artikel of algemene rekening voor automatische verwerking
 • uitgebreide rapporteringsmogelijkheden (diverse dimensies)

Import

Via de optie Import kan u gegevens uit andere programma’s automatisch importeren in Venice Facturatie Enterprise of Venice Boekhouding

 • import mogelijk in zo goed als alle werkbladen (klanten, facturen, artikels, leveringsbonnen, diverse boekingen,…)
 • ondersteuning voor tekst en CSV bestanden
 • meestal is geen aanpassing van uw bronbestand nodig, via een ‘mapping’ bestand definieert u de structuur van het te importeren bestand.
 • ondersteuning voor aanmaken én wijzigen van bestaande gegevens
 • ondersteuning van voor- en nacommando’s tijdens import

Jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd.

Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans. Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio’s zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

 • import van saldo’s vanuit Venice boekhouding, XBRL- of tekstbestand
 • import sociale balans vanuit tekstbestand
 • hiërarchische voorstelling zorgt voor vlotte navigate
 • mogelijkheid tot toevoegen van commentaar
 • alle NBB controles (verplichte, bijkomende, sociale balans) worden uitgevoerd ter verificatie
 • ingebouwde module om ratios’s te berekenen
 • uitgebreide rapportering (saldolijst, foutenlijst, afdruk ratio’s, lijst van uitgevoerde controles)
 • aanmaak van XBRL-bestand voor indiening bij NBB

WebConnect

Met de optie Webconnect beschikt u over een webservice die u vanaf elk toestel toegang verleent tot uw Venice-data op ons cloudplatform. Hierdoor kunt u niet enkel uw gegevens consulteren, maar kunt u ook bestellingen en/of verkoopfacturen aanmaken vanuit andere toepassingen. U hebt een real time connectie met uw Venice-applicatie in de cloud. Koppelen met een website, een app of een lokale toepassing wordt dus kinderspel.

 • webservice op basis van open standaarden (XML, JSon, oData)
 • maakt realtime 2-wegs connecties mogelijk

eDocumenten

Met deze optie kunnen leveringsbonnen, facturen én rappels volautomatisch naar de klant gemaild worden, in diverse formaten. De optie integreert naadloos in Venice Facturatie Enterprise en Venice Boekhouding.

 • ondersteuning van e-fff, PEPPOL, Pdf en custom XML formaten
 • verstuur rappels met de bijhorende facturen aan uw laatbetalers
 • graduele implementatie mogelijk (per klant instelbaar)
 • verzending kan via MAPI of SMTP

Intrastat

De optie Intrastat maakt het mogelijk om binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie Enterprise onmiddellijk intrastatgegevens in te geven bij elke intracommunautaire factuur. Uiteraard is het mogelijk om na ingave deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. De aangifte is daarna snel opgemaakt.

 • ondersteuning voor diverse modellen (aankomst, verzending, beide)
 • standaard of uitgebreide aangifte
 • steeds de meest uptodate goederencodes
 • aliasen voor veelgebruikte codes
 • correctie achteraf mogelijk
 • ingave zowel in facturatie als in boekhouding
 • goederencodes kunnen gelinkt worden aan artikels voor automatische boeking
 • automatisch indienen via OneGate link

Toegangsbeheer

Wellicht bent u ook ooit geconfronteerd geweest met een medewerker die het bedrijf verlaat en vreest u voor de integriteit van uw data.

Gevoelige data zoals Venice dossiers kunnen gemakkelijk beveiligd worden door toegangsbeheer.

Toegangsbeheer van Venice:

 1. beveiligt uw data voor ongewenste toegang tijdens het gebruik in Venice
 2. encrypteert uw data zodat deze alleen in uw Venice installatie kunnen gebruikt worden. 

Dit betekent dus dat indien er een back-up genomen wordt, deze op een andere installatie onbruikbaar is.

De GDPR-wetgeving nodigt u ten stelligste uit om uw data te beveiligen tegen interne lekken. Toegangsbeheer installeren in Venice is dan ook de juiste en een gemakkelijke actie.

De optie Toegangsbeheer laat u toe om voor groepen gebruikers de toegang tot modules, dialoogvensters, zoeklijsten, e.d. te regelen.

U bepaalt voor elk type fiche of document wat u toelaat: bekijken, wijzigen, toevoegen en/of schrappen. Daarnaast maakt deze optie het mogelijk om uw gegevens te beveiligen, zodat deze buiten Venice om niet zomaar te benaderen zijn.

 • granulaire regeling op niveau van opties en acties
 • toekennen rechten per groep van gebruikers
 • kan gekoppeld worden met Active Directory of lokale Windows account
 • mogelijkheid tot encryptie van het dossier voor optimale beveiliging
 • toekenning van rechten mogelijk op  gebruikers van andere Venice-licenties