SmartUpdate

Is overtypen jouw favoriete bezigheid ?

  • Typ je ook elke maand jouw verkoopsfacturen in je boekhouding ?
  • Is het up-to-date houden van je artikelbestand een tijdrovende bezigheid ?
  • Ben je ook uren bezig om Excel-lijsten over te typen om je facturatiesoftware bij te werken ?

Overtypen is verleden tijd

Met SmartUpdate kan je verschillende databronnen inlezen in Venice facturatie.

Voordelen:

 Koppeling tussen Venice en extern facturatiepakket

 Eénmalige installatie

 Tijdsbesparend

 Minder fouten

 Routinematige uitvoering