Venice Facturatie Enterprise

Venice Facturatie Enterprise is een zeer volledig voorraad- en facturatiepakket dat toelaat om op heel efficiënte en snelle wijze offertes en facturen op te maken en te corrigeren.

De opmaak van documenten gebeurt op een overzichtelijke grafische manier. Hierbij wordt de voorraadstand van de gebruikte artikels onmiddellijk geactualiseerd. U kunt zelf beslissen om de voorraad per artikel bij te houden, of om meerdere artikels te groeperen onder één voorraadartikel.

Op alle documenten kan u zowel goederen als diensten verwerken. In de artikelfiche, die overigens zeer uitgebreid is, kunt u aanduiden of u voor een artikel al dan niet voorraad wenst bij te houden.De optie laat u toe om de omschrijving van een artikel in zes verschillende talen naar keuze bij te houden. U kunt grafische bestanden (foto’s, tekeningen) koppelen aan het artikel. U kunt eveneens aan- en verkoopgegevens, bijkomende tekstvelden, een barcode, btw-codes, voorraadgegevens en extra informatie bijhouden.

Artikels

Zowel de artikelgroepen als de artikels worden in een hiërarchische boomstructuur voorgesteld. Een punt in het artikelnummer geeft daarbij telkens een volgend niveau aan. Elk niveau kan afzonderlijk uit- en samengevouwd worden. Dit maakt het opzoeken van een nummer bijzonder gemakkelijk. Naast de boomstructuur worden de artikels ook in lijstvorm afgebeeld. U bepaalt in welke volgorde deze lijst is gesorteerd. In dit werkblad zijn aanpassingen mogelijk zonder de fiches afzonderlijk op te roepen. Een manuele prijsaanpassing bijvoorbeeld kan daardoor heel gemakkelijk en overzichtelijk worden uitgevoerd. Via slepen en neerzetten (drag & drop) en copy/paste kan die lijst ook vlot gemanipuleerd worden in combinatie met bv. een rekenblad. Het gegevensverkeer kan daarbij in beide richtingen.

 

Voorraadopvolging

Met behulp van voorraaddocumenten registreert u de beginvoorraad, brengt u voorraadmutaties in of voert u de nodige correcties door na het opmaken van de inventaris. U kunt hiervoor gebruik maken van een barcodescanner. Tijdens het verwerken van een document krijgt u per lijn, via een kleurencode, onmiddellijk te zien voor welke artikels er onvoldoende voorraad is, of welke lijnen met onvoldoende winst of zelfs verlies verkocht worden.

 

Verkoopafspraken

Venice Facturatie Enterprise laat een zeer geavanceerde prijsberekening toe. U beschikt over commerciële verkoopafspraken van het type prijs, korting en toeslag. U kunt werken met kwantiteitskortingen, coëfficiënten op basis van aankoopwaarde of verkoopprijs of zelf formules samenstellen om een prijs of korting te bekomen op basis van de inhoud van de artikel- en/of klantenfiche. Er kan voor elk artikel en voor elke klant afzonderlijk een aparte afspraak worden genoteerd. In de praktijk zult u wellicht meestal zo ver niet gaan en met categorieën van klanten en artikels werken.

Btw-tarieven

Met Venice Facturatie Enterprise kan u de facturatie voeren voor een onbeperkt aantal dossiers en boekjaren. Documenten in vreemde munt vormen geen probleem en ook buitenlandse btw-tarieven kunnen gehanteerd worden. Deze optie ondersteunt trouwens vijf reeksen binnenlandse btw-tarieven en tien reeksen buitenlandse. Bij het opmaken van een document kunt u de lijntotalen onmiddellijk bekijken alsook het winstpercentage en -bedrag. Bij het inschrijven van het document krijgt u ook nog eens een samenvatting op het scherm met de uitsplitsing naar de verschillende btw-tarieven.

 

Verkoopdocument

Een factuur opmaken kan volledig manueel, maar u kunt ook een bestaande offerte overnemen of vertrekken van een facturatievoorstel. Een facturatievoorstel maakt u onbeperkt aan en kunt u al dan niet koppelen aan een specifieke klant. U kunt daarbij werken met prijzen inclusief of exclusief btw. Ook de opmaak van documenten onderworpen aan de bijzondere regeling van btw op marge (o.a. voor verkoop van antiek/brocanterie en tweedehandswagens) is voorzien.De inkomende betalingen, horend bij een factuur kunnen in het document genoteerd worden. U kunt tot 3 verschillende betaalwijzes per factuur noteren.

Met de facturatieverkenner krijgt u snel een overzicht van alle in het dossier verwerkte documenten. Wat rapportering betreft kunnen natuurlijk de afdruk van facturen en offertes niet ontbreken.

Daarnaast zijn ook tal van andere rapporten voorzien, zoals prijslijsten, factuurlijsten, verkoophistoriek, voorraadlijsten etc.

Indien u ook beschikt over Venice Boekhouding, dan kunt u op een snelle manier alle facturen en creditnota’s doorsturen naar het gepaste verkoopboek. De waarde van alle artikels wordt automatisch op de door u aangeduide rekeningen geboekt, de betalingen op de door u aangeduide balansrekeningen. Natuurlijk zijn alle basisbestanden (klanten, leveranciers, firmagegevens etc.) volledig geïntegreerd, u hoeft nooit gegevens dubbel in te geven. Net zoals voor de boekhouding zijn er ook voor Venice Facturatie Enterprise tal van opties beschikbaar waarmee u zelf de combinatie samenstelt die het best op uw behoeftes is afgestemd.