Samengestelde artikels

Deze optie biedt u de mogelijkheid om de onderdelen van een artikel te noteren en om met deze onderdelenlijst productiebons op te stellen.

Per artikel noteert u of een onderdelenlijst moet bijgehouden worden en welke functie deze moet vervullen. Venice biedt volgende mogelijkheden:

  • Set: wanneer u wenst dat bij ingave van een artikel op een aan- of verkoopdocument de onderdelen automatisch overgenomen worden op het document, dan kiest u voor een set.
  • Samengesteld: bij samengestelde artikels wil u de onderdelenlijst enkel informatief bijhouden. Het blijft wel mogelijk om de onderdelen van dergelijk artikel af te drukken, zonder dat deze lijst effectief in het document staat.
  • Samen te stellen: artikels die u zelf samenstelt en waarvoor u productiebons wenst op te maken, geeft u de eigenschap ‘Samen te stellen’.

Naast de functie van de onderdelenlijst geeft u in de artikelfiche ook op wat de productietermijn is. In de onderdelenlijst somt u op welke andere artikels deel uitmaken van de samenstelling. U kunt ook artikels opnemen die op hun beurt samengesteld zijn, waardoor u in staat bent een heuse hiërarchie op te bouwen. U noteert per onderdeel of en hoe dit eventueel moet afgedrukt worden, met of zonder onderdelen. U kunt ook tekstlijnen opnemen met bv. aanwijzingen voor de eigenlijke samenstelling.

 

Productiebons

Via de aanmaak van een werkbestand voor productiebons zoekt Venice voor u uit welke artikels moeten geproduceerd worden. De lijst kan beperkt worden tot één magazijn en/of één klant en u kunt filters instellen op het artikel, de hoofding van de bestelling en op de detaillijn van een bestelling. Manueel aanvullen of aanpassen van het werkbestand behoort ook tot de mogelijkheden. Per artikel wordt vermeld welke hoeveelheid u nodig hebt, tegen wanneer de productie moet klaar zijn en wanneer u ten laatste aan de productie moet beginnen. Op basis van dit werkbestand laat u dan de eigenlijke productiebons genereren. In het werkbestand vinkt u eventueel de lijnen af waarvoor Venice nog geen productiebons mag maken. Voor de andere artikels zal Venice per lijn één of meerdere productiebons maken. Dit is afhankelijk van 2 factoren:

  • Indien het artikel onderdelen bevat die op hun beurt samen te stellen zijn, dan wordt voor elk van deze onderdelen een aparte productiebon gegenereerd.
  • Als er voor het samen te stellen artikel serienummers worden bijgehouden en er zijn ook onderdelen met serienummers bij betrokken, dan worden er individuele productiebons gemaakt.

Indien er voor een lijn uit het werkbestand meer dan één productiebon wordt gegenereerd, dan staat in alle documenten een verwijzing naar het eerste document. Wanneer de productiebons gegenereerd zijn, kunt u ze wijzigen of aanvullen. Venice berekent automatisch een documenttotaal op basis van de aankoopwaardes van de onderdelen. Constateert Venice dat de actuele aankoopwaarde lager is dan de waarde volgens dit document, dan wordt dit totaal in het rood afgebeeld.

 

Status

Alle gegenereerde productiebons hebben aanvankelijk de status ‘Gepland’. In de voorraadconsultatie ziet u voor het samen te stellen artikel welke hoeveelheid er nog zal geproduceerd worden. Voor de onderdelen ziet u hoeveel er gereserveerd is voor deze productie. Wanneer de productie effectief gestart is, stelt u de status in op ‘In productie’. Na het beëindigen zet u de status op ‘Geproduceerd’. Eventueel vult u het productiedocument aan met serienummers of eventuele afwijkingen.