Verkoopbeheer

De optie Verkoopbeheer vormt een uitbreiding op Venice Facturatie Enterprise en staat in voor de verwerking van inkomende orders. Deze optie stelt u twee extra documenten ter beschikking: de verkoopbestelling en de verkooplevering.

 

Extra documenten

Voor het document verkoopbestelling geeft Venice u de keuze tussen verschillende types: een ‘normale’ bestelling, een retouraanvraag en een consignatiebestelling. Voor de documenten met betrekking tot de ‘levering’ zijn volgende types voorzien: ‘normale’ levering, terugname, consignatielevering en consignatieterugname. Op elk van die documenten is er ruimte voor een leveringsadres en een extra adres, een lay-outtype, het totaal gewicht en het volume.

Net als op de factuur zijn drie betaalwijzes en twee extra kostvelden voorzien. Bij overname op andere documenten worden deze waardes getotaliseerd. Bij het doorboeken echter (optie Venice Boekhouding) worden alle details van de betaalwijzes in de boekhouding overgenomen! Zo weet u achteraf voor welke bestelling al een voorschot werd betaald.

 

Vervolgdocumenten

Elk document kan op een vervolgdocument worden overgenomen: een offerte kan overgenomen worden op een bestelling, een offerte en een bestelling kunnen worden overgenomen op een levering. Na overname van een bestellijn op een levering of op een factuur kan men gemakkelijk de hoeveelheid aanpassen. Voor bulkartikelen waarvan er een ‘ongeveer’ hoeveelheid besteld werd, is op de levering en factuur een annulatiehoeveelheid voorzien zodat desgewenst minder of meer kan geleverd worden dan oorspronkelijk besteld werd.

Het automatisch omzetten van documenten (nl. automatisch leveren of factureren) wordt door verschillende parameters geregeld. Als u kiest voor automatisch leveren, dan stelt u per bestelling in of er automatisch geleverd mag worden en vanaf welke datum, of er een aparte levering/factuur moet gemaakt worden, of er deelleveringen zijn toegestaan en of de factuur pas na volledige levering mag opgemaakt worden. Men kan deelleveringen volledig uitsluiten of ze slechts toelaten als men volledige detaillijnen kan leveren. Wat de facturatie betreft kan men aanduiden of het document automatisch gefactureerd mag worden, vanaf welke datum en of er een aparte factuur moet voor gemaakt worden in plaats van een verzamelfactuur.

Voor het automatisch leveren en factureren kunt u gebruik maken van een werkbestand waarin alle te leveren respectievelijk te factureren documenten opgenomen zijn. In die lijst kunt u lijnen schrappen, documenten wijzigen, sorteren enz. tot u alleen die documenten overhoudt die u daadwerkelijk wil verwerken.

 

Afdrukken

Er zijn een hele reeks afdrukken voorzien, bv. bestel- en leveringsbons, lijsten van documenten, etiketten op basis van detaillijnen enz. Voor leveringen kan een etiket per colli afgedrukt worden. Lijsten van openstaande bestel- en leveringslijnen zijn voorzien.

De integratie van het verkoopbeheer in Venice Facturatie Enterprise houdt ook een uitbreiding van de ingave en de afdruk van facturen in. Op facturen kan men bestellingen en/of leveringen overnemen. En, bij de afdruk van facturen staat alle informatie van de oorspronkelijke bestellijn of leveringslijn ter beschikking. Ook de consultatiemogelijkheden van de voorraad worden uitgebreid met hoeveelheden ‘Besteld’, ‘Retour’, ‘Besteld voor consignatie’ en ‘In consignatie’.