Voorraadbeheer

De optie Voorraadbeheer voegt twee belangrijke functionaliteiten toe aan de optie ‘Facturatie’: een gedetailleerd voorraadbeheer en de mogelijkheid om de voorraad te waarderen.

 

Gedetailleerd voorraadbeheer

U krijgt een volledig beeld van welke goederen in elk van uw voorraadruimtes beschikbaar zijn. Hiervoor maakt u magazijnen en locaties aan. Een magazijn staat voor een administratieve entiteit en is een verzameling van opslagplaatsen (locaties). Een magazijn kan dus een gebouw zijn, maar ook meerdere gebouwen die een geheel vormen (vestiging). Een locatie is een opslagplaats binnen een magazijn (bv. een rek, lade, stapelplaats etc.). Het is mogelijk om de locaties hiërarchisch op te bouwen.

De locaties dienen om artikels te stockeren. Wanneer er meerdere locaties in aanmerking komen voor één artikel, dan creëert u evenveel artikellocaties waaraan u verschillende prioriteiten toekent. Bij uitlevering van goederen kan Venice dan automatisch bepalen uit welke locatie(s) de goederen bij voorkeur moeten komen. Voor inkomende goederenstromen geeft u een voorkeurslocatie op.

Om de verschillende locaties binnen een magazijn te ordenen kent u aan elke locatie een circuitcode toe. Deze code zorgt ervoor dat de magazijnier de bestellingen efficiënter kan klaarmaken. Op alle facturatiedocumenten noteert u één magazijncode. Voor de levering van goederen aan klanten (leveringen of facturen) zoekt het programma per detaillijn naar één of meer locaties binnen het opgegeven magazijn. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de beschikbare voorraad én met de opgegeven prioriteiten. In het werkblad ziet u per lijn voor welk percentage dat gelukt is. Is dat niet 100%, dan zal u manueel moeten tussenkomen. U kunt trouwens het voorstel dat Venice heeft gedaan, steeds wijzigen.

Bij manuele aanpassingen aan een facturatiedocument, wordt automatisch rekening gehouden met de gekozen magazijncode. U ziet direct de beschikbare voorraad uit dat specifieke magazijn en over welke locaties die voorraad verdeeld is.

In combinatie met de optie ‘Verkoopbeheer’ zijn er ook pickinglijsten voorzien, zowel voor bestellingen als voor leveringen. Pickinglijsten zijn gebaseerd op de circuitcodes van de locaties die bij een detaillijn horen. U selecteert één of meer documenten en u maakt ofwel één pickinglijst per document ofwel één pickinglijst voor alle geselecteerde documenten samen en de magazijnier kan onmiddellijk aan de slag.

 

Voorraadwaardering

Venice biedt de mogelijkheid om de waarde van de voorraad volgens 4 methodes te bepalen:

  • LIFO
  • FIFO
  • voortschrijdend gemiddelde
  • actuele marktwaarde

U kiest of u alle artikels volgens dezelfde methode waardeert of als u per artikel een andere methode wilt gebruiken. Het programma berekent per artikel en per magazijn een waarde. Daarna hebt u de mogelijkheid om naast deze waarde een reële waarde te noteren, bv. in het geval dat goederen beschadigd zijn. Het bekomen resultaat is bruikbaar voor de boekhouding.