Speciale regelingen

Deze optie stelt u in staat om op een vlotte manier om te gaan met enkele speciale regelingen voor btw, supplementen, accijnzen en leeggoed. U stelt de parameters in en de nodige berekeningen gebeuren automatisch.

 

Speciale btw-tarieven

Naast de toepassing van de normale btw-tarieven worden in bepaalde bedrijfstakken goederen of diensten slechts voor een gedeelte aan btw onderworpen, zodat het lijkt alsof er nog andere btw-tarieven zijn.

Om deze afwijkende tarieven op te vangen werden er vijf speciale btw-tarieven toegevoegd. Voor elk tarief kunt u volgende eigenschappen noteren:

 • Code (zichtbaar in de artikelfiche en op de documenten)
 • Percentage (dat onderhevig is aan btw-tarief 1)
 • btw-tarief 1
 • btw-tarief 2 (van toepassing op het resterend gedeelte)

U selecteert een speciaal btw-tarief via de code, zowel in de artikelfiche als in de documenten. Bij de btw-berekening wordt alles uitgesplitst en verrekend bij de normale tarieven die aan het speciale btw-tarief gekoppeld zijn.

Supplementen

Supplementen zijn extra aan te rekenen factuurelementen die berekend worden op basis van hoeveelheid of gewicht, bv. Recupel-bijdrage per stuk. U definieert zoveel supplementen al u wilt.

Elk supplement heeft de volgende eigenschappen:

 • Een code die u in de artikelfiche intikt of selecteert.
 • Een afdrukcode om op de eventuele aangifte alle supplementen samen te nemen.
 • Een aanduiding of het bedrijf zelf instaat voor de verwerking van een teruggenomen artikel waarop het supplement van toepassing is.
 • Vier mogelijke omschrijvingen.
 • Een datum vanaf wanneer het actief is.
 • Of er btw van toepassing is en hoe.
 • Bedrag of factor van het supplement.
 • Basis waarop het supplement van toepassing is: voorraadeenheid, hoeveelheid, gewicht of lijntotaal.
 • Toepassing van handelskorting en/of financiële korting.

Voor aankopen en verkopen stelt u afzonderlijk de volgende zaken in: Moet het supplement aangerekend en/of aangegeven worden? Op welke grootboekrekening moet het geboekt worden? Moet de basis als hoeveelheid genoteerd worden in het boekhouddocument?

In de artikelfiches duidt u aan welke supplementen moeten toegepast worden. Daarna gebeurt de verrekening van de supplementen automatisch. Op de factuurafdruk is een apart blok beschikbaar voor de toegepaste supplementen.

Standaard stelt Unit4 C-Logic de supplementen voor BEBAT, Recupel en FOST Plus ter beschikking met de overeenkomstige aangiftes.

 

Leeggoed

Deze mogelijkheid kunt u gebruiken voor de waarborg die u extra aanrekent voor verpakking bij verkoop van o.a. dranken. Deze waarborg betaalt u terug, wanneer de klant de verpakking inlevert.

In de parameters noteert u het volgende:

 • Leeggoedverwerking activeren in het dossier?
 • Handelskorting en/of financiële korting toepassen op het leeggoedbedrag?
 • Op welke grootboekrekening moet het leeggoedbedrag geboekt worden?

U houdt per artikel een leeggoedbedrag bij. Dit is het bedrag dat bovenop de normale prijs wordt aangerekend. Dit bedrag wordt automatisch in de documenten overgenomen. Dit is instelbaar per klant en wijzigbaar in het document. De kolom ‘leeggoed’ kunt u al dan niet opnemen in de detaillijnen van een document.

 

Accijnzen

Accijnzen zijn bijkomende belastingen die de Staat voor bepaalde goederen aanrekent (brandstof, alcohol, tabak, e.d.). Accijnzen zijn steeds inbegrepen in de verkoopprijs. In de praktijk staat men normaal geen korting toe op het accijnsbedrag. U legt in de parameters het volgende vast:

 • Accijnsverwerking activeren in het dossier?
 • Handelskorting en/of financiële korting toepassen op het accijnsbedrag?

U houdt per artikel een accijnsbedrag bij. Dit is het bedrag dat al in de verkoopprijs is vervat. Dit bedrag wordt automatisch in de documenten overgenomen waar u het nog kan wijzigen. De kolom ‘accijns’ kunt u al dan niet in de detaillijnen van het document toevoegen.

De optie ‘Speciale regelingen’ sluit naadloos aan op Venice Facturatie Enterprise. De verschillende onderdelen ervan kunnen per dossier afzonderlijk geactiveerd en ingesteld worden.