Venice Facturatie Basic

Venice Facturatie Basic biedt een antwoord aan kmo’s op vlak van elektronisch factureren. Snelheid en efficiëntie primeren bij de opmaak en het elektronisch versturen van verkoopfacturen. Deze facturen verstuurt u per e-mail in pdf of e-fff én in bulk naar de geselecteerde klanten.

De opmaak van documenten gebeurt op een overzichtelijke grafische manier. Hierbij wordt de voorraadstand van de gebruikte artikels onmiddellijk geactualiseerd. U kunt zelf beslissen om de voorraad per artikel bij te houden, of om meerdere artikels te groeperen onder één voorraadartikel.

Op alle documenten kan u zowel goederen als diensten verwerken. In de artikelfiche, die overigens zeer uitgebreid is, kunt u aanduiden of u voor een artikel al dan niet voorraad wenst bij te houden. De optie laat u toe om de omschrijving van een artikel in zes verschillende talen naar keuze bij te houden. U kunt grafische bestanden (foto’s, tekeningen) koppelen aan het artikel.

U kunt eveneens aan- en verkoopgegevens, bijkomende tekstvelden, een barcode, btw-codes, voorraadgegevens en extra informatie bijhouden.

Uiteraard is er een volledige integratie met Venice Boekhouding zodat de gemaakte verkoopfacturen automatisch kunnen worden doorgeboekt.

Dit zijn de functionaliteiten:

 • Aanmaken van klanten en leveranciers
 • Opmaken van artikels en opdelen in artikelgroepen
 • Opmaken van verkoopoffertes
 • Opmaken van verkoopfacturen
 • De details van de facturen opvragen
 • De details van de offertes opvragen
 • Gebruiken van dagboeken
 • Rapporten van de verkoophistoriek
 • Routeplanner
 • Integratie met Companyweb
 • Documenten in pdf of efff-formaat in bulk versturen via e-mail