Fiscale vertegenwoordiging

Fiscale vertegenwoordiging is een optie binnen de boekhouding die uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger automatiseert.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Per klant maakt u een dossier aan. In deze dossiers worden dan de aan- en verkoopdocumenten genoteerd of geïmporteerd. Die documenten stellen u in staat om de Belgische administratieve verplichtingen na te komen (btw-aangifte).
  • Voor de betalingsopvolging maakt u een centraal dossier aan. Daarin neemt u alle gewenste klantendossiers op.
  • Om de betalingsopvolging te kunnen doen, zult u vanuit het centrale dossier op geregelde tijdstippen de gegevens van de klantendossiers laten overboeken. Daarbij kunt u voor elk van de afhankelijke klantendossiers opgeven welke betalingsopvolging van toepassing is:
    • Geen betalingsopvolging: Uw klant zorgt zelf voor de volledige betalingsopvolging.
    • Betalingsopvolging enkel voor de btw: Uw klant maakt facturen op zonder btw en geeft u de opdracht om facturen te maken om de btw te innen. U zorgt voor de betalingsopvolging van deze facturen.
    • Volledige betalingsopvolging: Uw klant geeft u de opdracht om facturen te maken voor het volledige bedrag. U zorgt voor de betalingsopvolging.